Helse, miljø og sikkerhet

Alle våre medarbeidere skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø,  både fysisk og sosialt. BackUp, våre oppdragsgivere og medarbeidere har et felles ansvar for trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen.

BackUp har overordnet HMS-ansvar

I BackUp er det daglig leder som har det overordnede ansvaret for HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). Våre personalrådgivere skal kartlegge eventuelle risikoer på arbeidsplassen (hos innleiebedrift) og sikre at våre medarbeidere har et godt og trygt arbeidsmiljø som forebygger yrkesskade og yrkesrelatert sykdom.

Oppdragsgivers/ kundens HMS-ansvar

Oppdragsgiver har ansvar for å gi innleid medarbeider grunnleggende innføring i bedriftens HMS-systemer og avviksrutiner, og skal inkludere innleide medarbeidere i HMS på lik linje som egne ansatte.

Medarbeiderens HMS-ansvar

Før våre medarbeidere begynner å jobbe må de  sette seg inn i bedriftens HMS-regler. Våre medarbeidere plikter å følge alle regler og påbud, samt å delta på inspeksjons- og vernerunder.

Avvik, ulykker/skader eller nestenulykker

skal rapporteres til nærmeste kontaktperson i BackUp, samt leder/verneombud på arbeidsplassen. Skjema Rapportering av uønsket hendelse (RUH-skjema)  skal utfylles og sendes til nærmeste kontaktperson eller verneombud i BackUp i slike tilfeller.  Vårt verneombud har myndighet til å fremme nye tiltak innen HMS.
Last ned RUH-skjema

Meny