Kunde

  • Velkommen
  • Våre tjenester
  • Kvalitetssikring av medarbeidere

BackUp Personell – et sikkert samarbeid

Under Om oss har vi beskrevet hvilke fagområder vi har hovedfokus på og hvilke verdier BackUp representerer. For oss er det en selvfølge at vi holder god kvalitet i rekrutteringsprosessen, at vi har et ryddig kontraktsforhold og tett oppfølging både før, under og mellom oppdrag.
Du skal stole på at BackUp er et trygt valg om du trenger bemanning.

Leverandør- og arbeidsgiverrollen Vårt mål er å være den beste arbeidsgiver for våre medarbeidere. Vi har fokus på ryddige arbeidsforhold, tilrettelegging, god kommunikasjon og etterlevelse av gjeldende lover og regler. Vi vet at dette er viktig også for deg som oppdragsgiver.
Du kan forvente rask responstid, kontinuerlig oppfølging og fokus på kvalitet.

Kartlegging For å kunne dekke ditt bemanningsbehov på en best mulig måte er vi avhengig av et godt samarbeid med deg. Vi trenger å ta en grundig gjennomgang av din bedrift, rollen som skal besettes og hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for stillingen. I en slik prosess vil vi ofte dele mye informasjon, i de tilfeller denne informasjonen er sensitiv skal du være helt trygg på at dette blir behandlet konfidensielt.

Vi er en profesjonell representant for din bedrift Som oppdragsgiver har du gitt oss tillit til å representere din bedrift i rekrutteringsprosessen. Du skal være trygg på at vi utfører oppdraget på en profesjonell måte, være seg det er gjennom annonsekanaler, i dialog med kandidater og eventuelt andre involverte parter.

 

Meny