Om BackUp Personell

BackUp – et verdibasert selskap

BackUp Personell ble etablert i 1997.  Vår kjernekompetanse er å finne kvalifiserte kandidater som dekker våre oppdragsgiveres bemanningsbehov til både midlertidige og faste stillinger.

Vår arbeidsdag og vårt tankesett er preget av våre verdier. Vi tror at du vil oppleve oss som både pålitelige og inkluderende, og at vi har et oppriktig engasjement i både våre kunders behov og våre medarbeideres ønsker. Du kan forvente kvalitet i alle prosesser, at vi er en seriøs arbeidsgiver og en profesjonell samarbeidspartner.

 

BackUp Gruppen

I BackUp har vi dedikerte ansatte innenfor 3 ulike fagområder – BackUp Personell, Helsepersonell og Byggpersonell. Vår erfaring er at spesialisering gir det beste resultatet, både for våre kunder og våre medarbeidere. Gjennom våre lokale avdelinger kan vi bemanne hele landet.

Vår visjon

Vi skal gjøre våre kunder enda bedre

Våre dokumenterte kvalifiseringer

  • Revidert arbeidsgiver
  • Medlem av Bemanningsbransjen i NHO Service
  • Godkjent bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet
  • Sertifisert i TransQ
  • Fritak for solidaransvar for skatt
  • Sertifisert på evne-, og personlighetstester (Master Management)

Våre Verdier

Pålitelige
du kan stole på oss

Engasjerte  
vi er oppriktig interessert i deg og dine utfordringer

Inkluderende
 vi tar vare på våre kunder,  medarbeidere og hverandre

BackUp Gruppen

ra_logo_rgb_liggende_

BackUp Personell
www.backup-personell.no

Etablert i 1997. Spesialister på rekruttering/bemanning til kontor, salg, lager, transport og tekniske yrker

BackUp Byggpersonell
www.backup-bygg.no

Etablert i 2011. Spesialister på bemanning innen bygg & anlegg og industri.

BackUp Helsepersonell
www.backup-helse.no

Etablert 2010. Spesialister på helsepersonell og bemanning til helsesektoren.

Meny