Helse, miljø og sikkerhet

Alle våre medarbeidere skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø,  både fysisk og sosialt. BackUp, våre oppdragsgivere og medarbeidere har et felles ansvar for trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen.

BackUp har overordnet HMS-ansvar

I BackUp er det daglig leder som har det overordnede ansvaret for HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). Våre personalrådgivere skal kartlegge eventuelle risikoer på arbeidsplassen (hos innleiebedrift) og sikre at våre medarbeidere har et godt og trygt arbeidsmiljø som forebygger yrkesskade og yrkesrelatert sykdom.

Oppdragsgivers/ kundens HMS-ansvar

Oppdragsgiver har ansvar for å gi innleid medarbeider grunnleggende innføring i bedriftens HMS-systemer og avviksrutiner, og skal inkludere innleide medarbeidere i HMS på lik linje som egne ansatte.

Medarbeiderens HMS-ansvar

Før våre medarbeidere begynner å jobbe må de  sette seg inn i bedriftens HMS-regler. Våre medarbeidere plikter å følge alle regler og påbud, samt å delta på inspeksjons- og vernerunder.

Avvik, ulykker/skader eller nestenulykker

skal rapporteres til nærmeste kontaktperson i BackUp, samt leder/verneombud på arbeidsplassen. Skjema Rapportering av uønsket hendelse (RUH-skjema)  skal utfylles og sendes til nærmeste kontaktperson eller verneombud i BackUp i slike tilfeller.  Vårt verneombud har myndighet til å fremme nye tiltak innen HMS.
Last ned RUH-skjema

 

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Dersom du opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen oppfordrer vi deg å varsle oss om dette.  Kritikkverdige forhold kan være brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Det at arbeidstakere sier fra er ofte den eneste måten ukultur og ulovlige forhold avdekkes slik at BackUp/arbeidsgiver blir oppmerksom på forholdet og kan håndtere dette.

Rutiner for hvilke forhold som skal varsles, til hvem og hvordan du varsler finner du i vår Personalhåndbok.

 

 

Meny