Kunde

  • Velkommen
  • Våre tjenester
  • Kvalitetssikring av medarbeidere

BackUp Personell – et sikkert samarbeid

BackUp er en trygg og engasjert tjenesteleverandør enten du trenger hjelp til midlertidig bemanning eller å dekke en fast stilling. Med vårt verdigrunnlag er det en selvfølge at vi holder god kvalitet i rekrutteringsprosessen, har et ryddig kontraktsforhold og tett oppfølging både før, under og mellom oppdrag.  Du kan forvente rask responstid, kontinuerlig oppfølging og fokus på kvalitet.

For at vi skal kunne dekke ditt bemanningsbehov på en best mulig måte er vi avhengig av et godt samarbeid med deg. Vi vil ta en grundig kartlegging av din bedrift, rollen som skal besettes, kvalifikasjonskrav og hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for stillingen. I en slik prosess vil vi ofte dele mye informasjon, i de tilfeller denne informasjonen er sensitiv skal du være helt trygg på at dette blir behandlet konfidensielt.

Ved siden av å være en solid leverandør, bestreber vi oss på å være den beste arbeidsgiver for våre medarbeidere med fokus på ryddige arbeidsforhold, tilrettelegging, etterlevelse av gjeldende lover og regler og ikke minst god kommunikasjon.

Vi er en profesjonell representant for din bedrift Som oppdragsgiver har du gitt oss tillit til å representere din bedrift i rekrutteringsprosessen. Du skal være trygg på at vi utfører oppdraget på en profesjonell måte, være seg det er gjennom annonsekanaler, i dialog med kandidater og eventuelt andre involverte parter.

 

Meny