Noen av våre fornøyde kunder

Witron er en ledende internasjonal leverandør av høyeffektive automatiserte logistikksystemer. BackUp har levert bl.a industrimekanikere, elektrikere og operatører til Witron.

Brækhus Dege Advokatfirma er totalleverandør av juridiske tjenester til næringslivet. Siden 2002 har BackUp rekruttert bl.a advokatassistenter, advokatsekretærer, sentralbordmedarbeidere, økonomi- og regnskapspersonell til BDA.

Brækhus Dege Eiendom AS er en av de største private aktørene innen eiendomsforvaltning i Norge. BackUp og BDE har hatt et lojalt samarbeide siden 2002, hvor vi bl.a har rekruttert daglig leder, eiendomsforvaltere, regnskapsførere og sekretærer.

Sem & Stenersen Prokom leverer produkter og elektroniske løsninger innen bl.a portalløsninger, e-skjemaer, selvbetjening og e-læring. BackUp har rekruttert frontend utviklere til Prokom.

BackUp rekrutterer også til utlandet. Vi har levert mange dyktige og motiverte kundeservicemedarbeidere til Teleperformance i Hellas.

ØRP bistår på alle områder innen kommunalteknisk planlegging, gjennom alle faser fra idéutvikling til byggeklar tomt. BackUp har rekruttert ingeniører, teknisk tegnere og byggeledere til ØRP

Vi i Øvre Romerike Prosjektering AS er hele tiden på jakt etter dyktige landskapsarkitekter, ingeniører og sivilingeniører. Med dyktig hjelp fra BackUp Personells avdeling på Jessheim har vi funnet flere solide medarbeidere vi er meget godt fornøyd med. Vi betrakter BackUp som en lojal og pålitelig samarbeidspartner og vi kan derfor anbefale disse!
Hans David RognlienDaglig leder/Ingeniør

CHSnor er leverandør til Offshore og det norske og svenske forsvaret. BackUp har levert bl.a mekanikere, prosjektmedarbeidere, kranførere og logistikkmedarbeidere til CHSnor

CHSnor AS har benyttet BackUp sine tjenester for innleide medarbeidere siden oppstart i 2006. Vi har hatt en kontaktperson fra starten og vi er meget godt fornøyd med alle tjenester som har blitt utført hos oss. CHSnor har en produksjon på høyt teknisk nivå. Vår kontaktperson er alltid forekommende, har god innsikt på hvilke krav og personlighet som stilles til kandidater som skal passe inn i CHSnor sin produksjon, og ikke minst, et humør og stå på vilje som man sjelden opplever. Vi ser frem til et videre godt samarbeid.
Harald DahlDaglig leder

Norlandia barnehagene er Norlandia Care Groups barnehagedivisjon og er en av Nordens største barnehage­aktører. BackUp har levert barnehageassistenter og førskolelærere til Norlandia Barnehagene

Jeg har i flere år brukt BackUp Personell som bemannings- og rekrutteringsbyrå i kraft av min stilling som daglig leder i Norlandia konsernet. Vi har hele veien hatt et godt samarbeid, vi har fått vikarer med høy kvalitet, trygge rammevilkår mht lønn, opplæring, politiattest, kontrakter etc. Det har vært god oppfølging av vikarene, ved besøk og telefonkontakt fra BackUp. BackUp Personell leverer kvalitet og er tilgjengelige når vi har behov, og setter alltid sin ære i å oppfylle våre ønsker. Jeg kan trygt anbefale BackUp som en seriøs og serviceminded organisasjon med kunden i fokus.
Kirsten Heimstad TangenDaglig leder Neskollen Tellusvegen barnehage
Meny