Dame på jobb prater i headset

Bemanning av merkantile og tekniske stillinger

Har du sykefravær, ferieavvikling, permisjoner eller ekstra mye å gjøre en periode kan du leie inn bemanning fra BackUp.

BackUp vil være medarbeiderens formelle og ansvarlige arbeidsgiver og vil har ansvar for:

  • avlønning/ trekkoppgaver
  • sykelønn og andre lovbestemte trekk
  • feriepenger
  • arbeidsgiveravgift
  • yrkesskadeforsikring
  • obligatorisk tjenestepensjon
  • oppfølging og administrasjon

Vi har arbeidsgiveransvar for innleide medarbeidere, mens du har rollen som arbeidsleder med ansvar for opplæring, kontroll og oppfølging på arbeidsplassen.

I innleieperioden vil vi ha tett oppfølging for å avstemme at alt fungerer optimalt for alle parter.

 

Kontakt oss