Tjenester

Behov for ny medarbeider?

Kontakt en rådgiver

Vi forstår at hver virksomhet er unik, derfor tilpasser vi våre rekrutteringsløsninger etter dine ønsker og virksomhetens kultur. Dette sikrer at du får ansatte som ikke bare har de riktige ferdighetene, men også passer inn i din organisasjon.

Våre tjenester

Rett kompetanse tilgjengelig til enhver tid

Å finne erstatninger eller nye medarbeidere kan være en tidkrevende prosess. Utilstrekkelig bemanning kan påvirke bedriftens leveringsevne og potensial for vekst. Overbemanning er ikke kostnadseffektivt, men det er heller ikke lønnsomt å være underbemannet over lengre tid. Vi er her for å sikre at din bedrift alltid har den rette kompetansen tilgjengelig.

Du er best i ditt fag, mens vi er gode på rekruttering.

Vi skal gjøre våre kunder enda bedre.

Hvorfor bruke BackUp?

Vi er kan rekruttering og bemanning, og vi forstår at du har andre oppgaver som krever din oppmerksomhet.

Ikon - person med smil

Vi er engasjerte

Vi gjør vårt ytterste for å finne den beste løsningen for deg. Vi bruker all vår tid til å dekke ledige stillinger og har tilgang til flere kandidater, CV-baser og annonsekanaler enn andre.

Ikon - handtrykk

Vi er pålitelige

Du kan stole på at vi gjør det vi sier vi skal gjøre. Vi representerer din bedrift på en profesjonell måte og behandler sensitiv informasjon konfidensielt.

Ikon - tre personer med stjerne

Vi er inkluderende

Vi er tett på både deg og medarbeider hele veien. Enten det er til oppdragets slutt, eller til vedkommende er fast ansatt hos deg.

Spesialister innen rekruttering og bemanning siden 1997

Er det noe vi kan hjelpe deg med? Kontakt oss for en uforpliktende prat.