Barn leker i pappeske

Indre motivasjon

Hvorfor har vi i BackUp Personell fokus på motivasjonen din og engasjementet for stillingen du har søkt på?

Det er mange faktorer i arbeidslivet som påvirker i hvilken grad medarbeidere er indre motiverte. Det kan være arbeidsoppgaver, lønn, arbeidsmiljø og mulighet for utvikling for å nevne noen. Et annet eksempel er hvilke ledelsesformer som praktiseres i virksomheten. Som menneske har vi et biologisk behov for anerkjennelse og det å bli sett, hørt og respektert. Vi motiveres av å oppleve støtte, bli involvert og ha en relasjon til leder og kollegaer basert på tillit. Opplevelse av lojalitet og rettferdighet er også viktig.

Vi i BackUp er opptatt av hvorvidt en medarbeider er motivert til den aktuelle
stillingen eller ikke. Vi har en forskningsbasert tilnærming i vårt arbeid og holder oss
oppdatert på hva som faktisk viser seg å fungere.

Forskning viser nemlig at medarbeidere som har en indre og prososial motivasjon viser til
bedre arbeidsprestasjoner og ekstrarolleatferd. Medarbeidere som opplever å ha en
følelsesmessig forpliktelse til jobben, gagner organisasjonen i form av å skape et miljø der
medarbeidere ønsker å gjøre sitt beste for å nå felles mål for organisasjonen og ikke fordi
de må for å få lønn og eventuelle forfremmelser. Indre motivasjon skaper et miljø basert på
samarbeid og kunnskapsdeling, som igjen øker kompetanse på tvers av virksomheten.

Legg gjerne vekt på din motivasjon og beskriv hvorfor du er
motivert og ikke minst hvordan du skal klare å opprettholde
høy motivasjon over tid.

Alt dette er med på å redusere turnover og gir resultater for virksomheten i form av mer
produktivitet, innovasjon og nyskaping. Videre vil det gi økt markedsverdi og markedsandel,
og ikke minst ser man at det gir høyere produkt- og tjenestekvalitet som igjen gir bedre
kundetilfredshet.

Arbeidsgivere som har fokus på kvalitet og utvikling vet nettopp dette og er opptatt av å
ansette medarbeidere som er bevisst på hva, ved den aktuelle jobben som skaper
motivasjon hos den enkelte.

Vi i BackUp Personell ser selvfølgelig først og fremt på kompetanse og erfaring når vi sitter
med screening av kandidater. Spesielt i stillinger som krever en viss kompetanse for å
kunne utføre jobben. Dette varierer naturlig nok ut ifra virksomhet og stilling. Likevel
tillegger vi motivasjon og engasjement for stillingen stor vekt, nettopp fordi det er helt
avgjørende for å kunne både trives i stillingen, men også kunne yte sitt beste i sin nye rolle.

Så, ja det er viktig med motivasjon allerede i rekrutteringsprosessen, men jeg vil legge til et
viktig moment som man ikke skal glemme. Å være interessert i en jobb viser ikke
motivasjon som skaper prestasjon over tid. Motivasjon utfordres hele tiden i takt med hva
som rører seg i virksomheten og ikke minst hva som rører seg på hjemmebane. Det er
noen som utmerker seg i en rekrutteringsprosess, der de ofte konkurrerer med mange
andre sterke kandidater. Det er de som kan sette ord på de personlige egenskapene
og faglige kompetansen som skal til for å kunne opprettholde høy motivasjon. Dette gjør de ved hjelp av gode strategier. Først da kan man oppnå gode prestasjoner over tid.

Tips til deg som søker jobb:

Søk på jobber du vil ha, sett deg inn i virksomheten i forkant og bruk intervjusituasjonen til å
overbevise hvorfor du bør få jobben. Legg vekt på din motivasjon og beskriv hvorfor
du er motivert og ikke minst hvordan du skal klare å opprettholde høy motivasjon over tid.

Lykke til med jobbsøking!

Skrevet av Sara Ben-Shams Augensen, Personalrådgiver

Ønsker du flere nyttige tips rundt jobbsøkerprosessen og intervju kan du lytte til podkasten Pengesnakk med Lise Vermelind Kristoffersen. Her deler vi i BackUp Personell flere nyttige tips rundt jobbsøkerprosessen og intervju, den finner du her.